Voor kinderen is een goed onderhouden gebit van groot belang, om op latere leeftijd geen hinder te zullen ondervinden van verschillende complicaties. Tandenpoetsen voor kinderen is echter niet vanzelfsprekend! Als ouder heeft u hier een belangrijke rol in, door het kind dagelijks aan te sporen om twee tot drie keer te poetsen. Een tandarts kan u helpen bij het geven van instructies over het tandenpoetsen voor kinderen, waarbij het kind ook zelf zal leren om zijn of haar tanden te poetsen. Zo worden gaatjes, ontstekingen van het tandvlees en andere soortgelijke complicaties zo goed mogelijk voorkomen. Het zou immers zonde zijn, als het kind op latere leeftijd nog last heeft van problemen uit zijn of haar jeugdgebit.

Belang van een goed onderhouden kindergebit

dentist-428645_960_720Veel mensen zijn zich helaas niet bewust van het belang van een goed onderhouden kindergebit. Men denkt namelijk dat gaatjes in een kindergebit geen invloed hebben op het volwassenengebit van een persoon. Dit is echter niet correct! Een gaatje in het melkgebit van een patiënt heeft namelijk wel degelijk invloed op een volwassengebit. Tandtechniek staat hierbij centraal. De kans dat een kind op latere leeftijd opnieuw krijgt van gaatjes is namelijk ontzettend groot.

Voorkom een dergelijke situatie en breng tijdig een bezoek aan de tandarts uit Utrecht, om het gebit van uw kind te laten controleren. Een speciale kindertandarts kan uw kind helpen bij het poetsen van tanden en kiezen, zodat het kind hier van jongs af aan mee om leert te gaan. Wij raden u aan om eens per half jaar met uw kind naar een tandarts te gaan.

Angst voor tandarts bij kinderen

Veel kinderen zijn bang voor een bezoek aan de tandarts, mede door de diversiteit aan instrumenten in een behandelkamer. Daarbij vinden veel kinderen het niet fijn, als een tandarts met zijn of haar handen in de mond van het kind zit. Een speciale kindertandarts is opgeleid om de angst bij kinderen weg te nemen.