De kindertandarts in Utrecht

Bel nu 085-4011595

Kindertandarts Utrecht

Veel kinderen vinden een bezoek aan de tandarts eng, ofwel door de apparatuur in de behandelkamer van de tandarts, ofwel door de behandelingen die een tandarts in de mond van het kind uitvoert. Om het minder eng te maken voor uw kind bieden wij u een kindertandarts in Utrecht aan. Deze tandarts is gespecialiseerd in het behandelen van het gebit van kinderen. Niet zozeer, omdat de tanden van een kind vaak kleiner zijn, maar meer om een kind gerust te stellen en langzaamaan kennis te laten maken met de behandeling en apparatuur bij een tandarts. Wanneer de angst van het kind volledig weg is en deze ouder is geworden wordt het makkelijker om over te stappen naar de tandarts voor volwassenen.

Reden voor bezoek aan de kindertandarts in Utrecht

Een bezoek aan de kindertandarts in Utrecht kan om meerdere redenen interessant zijn. Niet alleen geeft een kindertandarts het kind meer vertrouwen met de tandarts, ook kan deze een kind met veel gaatjes vaak beter helpen dan een tandarts voor volwassenen. Naast gaatjes worden ook kinderen met andere complicaties, die groot van aard zijn, vaak doorverwezen naar een kindertandarts in de buurt. Het kind raakt zo langzaamaan gewend aan bijvoorbeeld het vullen van een gaatje, wat vaak op latere leeftijd ook nodig zal zijn als het kind op jonge leeftijd al veel complicaties heeft.

Makkelijke overstap naar tandarts

Het doel van een kindertandarts is onder meer het makkelijker maken van de overstap naar een tandarts voor volwassenen. Zeker wanneer het kind ook op latere leeftijd nog vaak een behandeling zal moeten ondergaan is dit deel essentieel. Wanneer een kind al op jonge leeftijd gewend raakt aan de behandelingen door een tandarts, wordt het op latere leeftijd minder eng om naar de tandarts te gaan.